Inredningar & tillbehör

Gimranäs verksamhet har med sin breda erfarenhet även blivit en kompetent totalleverantör för såväl äggproducenter som uppfödare. Gimranäs AB har ett komplett sortiment av utrustning för fjäderfästallar för avelsdjur, slaktkyckling, värphöns, kalkoner och ankor.

VENCOMATIC
[www.vencomatic.com]
* Rede för värphöns och avelsdjur
* Rede för kalkoner och ankor
* Plastspalt
* Äggtransport
* Flervåningssystem för värphöns

VDL
[www.vdlagrotech.nl]
* Utfodringssystem för fjäderfä

PRINZEN
[www.prinzenmachines.com]
* Farmpacker
* Farmpacker för kläckbrickor
* Grader för kläckägg
* UV-desinfektion av ägg
* Pallstaplare och kontainerlastare

FANCOM
[www.fancom.com]
* Ventilation för djurstallar
* Fodervågar
* Djurvågar
* Äggräknare
* PC-styrningar

ROXELL
[www.roxell.com]
* Utfodringssystem för fjäderfä
* Vattensystem för fjäderfä
* Fodersilos
* Fodertransport
* Fodervågar

ZUCAMI
[www.zucami-poultry.com]
* Inredda burar
* Uppfödningsburar

DOSATRON INTERNATIONAL
[www.dosatron.com]
* Doseringsutrustning för vatten

ÖVRIGT
*Belysning för djurstallar
*Larm för djurstallar
*Minicall

Gimranäs AB erbjuder ett stort tillbehörsprogram för fjäderfäproduktion, däribland desinfektionsmedel och överdragskläder.