Meny
Kundvagn

Finecto Pro 5 liter

1 140 kr

  • Mot kvalster i hönshus


Kvalster (Dermanyssus gallinae) är ett växande problem för värphöns, avelsdjur och deras personal. Ectoparasiten gör stor skada i dagens fjäderfäproduktion. Produktionsresultat och dödlighet påverkas negativt. Nästan alla flockar lider av det.

Fullvuxna kvalster lägger upp till 8 ägg om dagen, som normalt utvecklas till larv inom 2 dagar. Under mindre gynnsamma förhållanden kan ägget förbli inaktivt en lång tid för att utvecklas senare när klimatet är till fördel. Larvstadiet är ca 5 dagar innan den förpuppas till ett vuxet kvalster. Utvecklingen sker i trånga öppningar och skarvar i hönshusets utrustning.

De vuxna kvalstren kryper på natten till hönorna på sittpinnen och suger blod. Efteråt ramlar eller kryper de tillbaka till ett gömställe och börjar lägga ägg. Cirkeln är sluten.

Kvalstren vi ser är tjocka lager av fullsugna och vuxna djur som redan har gjort skada. De flesta kemiska och biologiska bekämpningsmedel fokuserar på vuxna kvalster. När kvalstret en gång är träffat dör det. Strax efter blir trycket av kvalster lägre. Det finns fortfarande ägg och larver kvar som växer och cykeln startar igen. Problemen är snart tillbaka.

Många äggproducenter har erfarenhet av kiseldioxidpulver för att bekämpa kvalster. Rätt form av kiseldioxid har en mekanisk, uttorkande effekt på kvalstren. Effekten är hoppfull, men genom den dåliga vidhäftningsförmågan blir den inte så lång. Också att blåsa det fina pudret är svårt, otrevligt och inte utan risk.

 

Finecto kommer att ändra det. Det är en flytande form av kiseldioxid som har samma uttorkande effekt på de unga kvalstren som söker blod för första gången. Genom att spraya Finecto, gärna med elektrisk ryggspruta, över hela huset, och allra viktigast hönorna, spärrar vi vägen för kvalster till och på hönan. Finecto innehåller lämpligt lim för långvarig effekt. Efter användning ser vi inom en vecka att kvalsterkolonierna krymper och problemen avtar märkbart. Erfarenheter i flera hönshus med bur- golv och flervåningssystem visar att med Finecto kan problemet med kvalster  kontrolleras.

 

Finecto är inget insektsmedel. En behandling i stallar med stora problem kommer inte att vara tillräckligt. Flera behandlingar med Finecto efter varandra kan vara lösningen i detta.

 

En bra kvalsterbekämpning börjar med en noggrann våtrengöring när stallet är tomt. Efter insättning är det inte lämpligt att vänta tills kvalsterproblemet blir för stort. Börja en månatlig behandling med Finecto inom maximalt 4 veckor.

En liter Finecto spädes med vatten till 20 liter brukslösning. Detta räcker till 6000 till 8000 hönor. Månatlig behandling kostar bara en bråkdel av skadan och obehaget som kvalsterna orsakar.


Kundomdömen

Inga produktomdömen än


Skriv ett omdöme ›