VÄRMEVÄXLARE CLIMA 200 info

Perfekt klimat i stallet

  • Artnr: GWCLIMA200

Beskrivning av artikel

Clima+ 200 ger dig full kontroll över klimatet i ditt slaktkycklingstall i alla väder med en optimal energianvändning. Clima+ 200 värmeväxlare använder varm luft inifrån huset för att värma upp frisk luft utifrån. Tillsammans med värmeväxlarens höga termisk averkningsgrad på upp till 80%, optimeras fördelningen av den förvärmda luften ytterligare genom Louvre systemet. Förvärmd luft från värmeväxlaren förs direkt in i kycklingstallet genom Louvre systemet. Den varma luften projiceras mot taket, där den fångas upp. Härifrån sprids luften i hela huset med circulationsfläktar. Detta säkerställer en jämn temperatur och jämnt klimat i hela huset.

Intelligent programvara styr denna teknik och har utvecklats baserat på en förståelse av klimatkontroll i kycklingstall. Därför får vi det yttersta av vår utrustning som resulterar i betydande besparingar i uppvärmningskostnader och en minskning av CO2-utsläpp. Clima + 200 skapar ett perfekt och konstant klimat i huset vilket resulterar i optimal kvalitet och låga utsläpp av ammoniak.

PRODUKTBLAD

VIDEO