Värphöns av högsta kvalitet
Gimranäs importerar bara värphöns som
motsvarar våra egna och våra kunders höga
krav. Alla föräldradjur kommer från Lohmann Tierzucht
Gmbh
i Tyskland – Europas ledande avelsföretag.
De kommer hit som dagsgamla kycklingar och föds
sedan upp i karantän. Vi har en karantän och fyra
föräldradjursgårdar. Det skapar ett jämnt flöde vid
omgångsbyte och vi har alltid flera flockar i produktion
samtidigt.

Lohmann LSL är resultatet av över 40 års genetiskt
utvecklingsarbete. Värphönan motsvarar dagens
höga krav och kombinerar på ett optimalt sätt alla
ekonomiskt väsentliga egenskaper: god livskraft, hög
produktivitet, stor motståndskraft, rätt äggvikt, god inre
äggkvalitet, starka skal, lagom kroppsvikt, fördelaktig
foderomvandling och ett lugnt temperament. Hönan
producerar ägg som är precis som konsumenten vill ha
dem!

 

 

Lohmann Brown,är en högeffektiv brunvärpande
höna. Bruna ägg upplevs som något mer naturliga och
föredras därför av konsumenter. Den här värphönans
ägg motsvarar konsumentens krav på färg, storlek och
kvalitet.